Frequently Asked Questions

Hoe voorkom ik grote logs bij data carving?
Last Updated 5 years ago

Elk item dat gecarved word krijgt een entry in de log. Dit kan voor erg grote log bestanden zorgen. Deze logs zijn enkel van belang voor troubleshooting.

U kunt met behulp van de volgende stappen er voor zorgen dat Nuix minder of niet logt:
  1. Ga naar C:\Program Files\Nuix\config\
  2. Open log4j.properties in een tekstbewerker (bijvoorbeeld kladblok)
  3. Pas het woord achter nuix.loglevel= aan naar een van de onderstaande logging niveaus.

De meest gebruikte log levels zijn:
OFF Schakel logging uit
FATAL Alleen kritieke fouten loggen (aangeraden voor data carving)
INFO Standaard
DEBUG Meer informatie (aangeraden voor troubleshooten)

Please Wait!

Please wait... it will take a second!